Subsidie voor verbeteren, innoveren en opleiden

Subsidie Verbetertrajecten

 

Wilt u de klantgerichtheid, communicatie, kwaliteit en/of verkoopkwaliteiten van uw organisatie op een hoger plan brengen dan is een verbetertraject de uitkomst.

Concreet omvat het de volgende stappen.  Stappen die u deels door ander organisaties of desgewenst volledig via Marlijn doorlopen kunnen worden.

Stap 1: Wat wil je? Waar wil je staan als organisatie over 1 tot 3 jaar.
Wat verwacht je dan van je medewerkers. Wat kennen en kunnen ze dan?
Hoe gedragen zij zich dan?

Stap 2: Kan Dat?  Marlijn onderzoekt of en onder welke voorwaarden de wensen van uw organisatie kunnen worden vertaald naar een of meerjarig scholingsprogramma waardoor Subsidie praktijkleren afrek mogelijk is (en mogelijk andere subsidies),

Stap 3: Wie gaat het uitvoeren en welke medewerkers gaan er exact aan deelnemen?

Stap 4: Wanneer gaat we het doen! het samen en in overleg met alle betrokken partijen maken van een concrete planning.

Stap 5: Doen: uitvoering, controle en waarborging van de kwaliteit van het traject.